ПОЗНАЧЕННЯ
Освітні округи:
Вільнянський освітній округ № 1
Вільнянський освітній округ № 2
Вільнянський освітній округ № 3
Михайло-Лукашівський освітній округ
Соколівський освітній округ
Солоненський освітній округ
Матвіївський освітній округ
Дружелюбівський освітній округ
Кіровський  освітній округ
Петро-Михайлівський освітній округ
Михайлівський освітній округ

Опорні загальноосвітні навчальні
заклади
Загальноосвітні навчальні заклади

Напрями диференціації:
Технологічний, інформаційно-
технологічний
Суспільно-гуманітарний
Природничо-математичний
Спортивний
Художньо-естетичний